CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Công ty Cổ phần Hyundai Bến Tre ( HBTR) hiểu rõ tầm quan trọng và tôn trọng quyền bảo mật thông tin cá nhân (“Thông tin”) của người truy cập website và sử dụng dịch vụ của HBTR (người truy cập website và/hoặc mua sản phẩm, sử dụng dịch vụ của HBTR sau đây gọi chung là “Khách hàng”); website, sản phẩm và dịch vụ sau đây gọi chung là “Dịch vụ”), bằng thiện chí của mình – HBTR với Chính sách bảo mật Thông tin này (“Chính sách”) sẽ cung cấp nội dung tổng quan nhằm minh bạch hóa các nguyên tắc thu thập, cách thức sử dụng, tiết lộ, lưu trữ Thông tin của Khách hàng mà HBTR thu thập được bằng những cách thức nêu tại Mục 4 Chính sách này.

Chính sách này áp dụng đối với tổng thể Dịch vụ của HBTR, nhưng tùy từng thời điểm, đối với từng Dịch vụ hoặc từng phần Dịch vụ cụ thể, tùy thuộc đặc thù và yêu cầu cần thiết của Dịch vụ đó HBTR có thể bổ sung/điều chỉnh các nội dung liên quan đến Chính sách này để áp dụng riêng cho những phần Dịch vụ cụ thể đó.

Chính sách này được áp dụng khi Khách hàng truy cập, sử dụng Dịch vụ của HBTR , và bất kỳ thời điểm nào Khách hàng truy cập, sử dụng Dịch vụ do HBTR cung cấp, tức là Khách hàng đồng ý với các điều khoản mà HBTR quy định trong Chính sách này (bao gồm cả các phần bổ sung, sửa đổi tùy từng thời điểm).

Tùy tình hình, nhu cầu bảo mật thực tế, HBTR có thể điều chỉnh Chính sách này mà không cần thông báo hay được sự đồng ý của Khách hàng. Khi cập nhật nội dung chính sách này, HBTR sẽ chỉnh sửa lại thời gian “Cập nhật lần cuối” ở phần cuối của Chính sách này, vì vậy trước khi truy cập, sử dụng Dịch vụ của HBTR Khách hàng nên thường xuyên kiểm tra lại Thông tin Chính sách để có các bản cập nhật mới nhất. Trong trường hợp HBTR cập nhật Chính sách và Khách hàng sử dụng Dịch vụ sau khi Chính sách đã được cập nhật, điều đó có nghĩa là Khách hàng đồng ý và chịu ràng buộc với (các) điều khoản mới được xác định trong bản Chính sách cập nhật.

Hyundai Bến Tre ( HBTR) thu thập Thông tin của Khách hàng chủ yếu phục vụ cho mục đích hỗ trợ, duy trì mối liên hệ với Khách hàng như:

 • Thông báo đến Khách hàng các Thông tin khuyến mại, quảng cáo hoặc cho các mục đích tiếp thị trực tiếp, xúc tiến thương mại khác;
 • Duy trì liên lạc với Khách hàng, giải đáp các thắc mắc của Khách hàng liên quan đến Dịch vụ của Hyundai Bến Tre ( HBTR) ;
 • Hỗ trợ khi Khách hàng mua xe và/hoặc sử dụng Dịch vụ của Hyundai Bến Tre ( HBTR) .

Thông tin của Khách hàng mà Hyundai Bến Tre ( HBTR) sẽ thu thập bao gồm: 

Họ tên;

Số điện thoại;

Email;

Địa chỉ thường trú;

Cho từng Dịch vụ, mục đích thu thập cụ thể khác, tùy từng thời điểm HBTR có thể yêu cầu Khách hàng cung cấp thêm một số Thông tin nhằm đảm bảo việc sử dụng Dịch vụ của chính Khách hàng hoặc đảm bảo sự liên hệ, giao dịch giữa HBTR và Khách hàng được thông suốt, thuận tiện ví dụ như: loại xe Khách hàng sở hữu, yêu thích; biển số xe; số km đã đi) và/hoặc các Thông tin cần thiết khác.

Đối với phạm vi thu thập Thông tin đề cập tại Chính sách này, HBTR sẽ luôn tạo điều kiện bằng cách thiết lập những tính năng trên giao diện Website để Khách hàng tùy chọn để quyết định việc cung cấp hoặc từ chối cung cấp Thông tin cho HBTR.

Nhằm đảm bảo Thông tin được thu thập là đầy đủ, chính xác, tùy trường hợp Hyundai Bến Tre ( HBTR) có thể lựa chọn sử dụng đơn lẻ hoặc tổng hợp các phương thức thu thập Thông tin của Khách hàng như sau:

Đề nghị Khách hàng cung cấp Thông tin

HBTR có thể đề nghị Khách hàng cung cấp Thông tin trong các trường hợp sau:

Một số Dịch vụ của HBTR cho phép/đề nghị Khách hàng tạo tài khoản hoặc hồ sơ cá nhân và để sử dụng một cách tốt nhất các Dịch vụ này, HBTR có thể yêu cầu Khách hàng cung cấp các Thông tin đề cập tại Mục 3 nêu trên để đáp ứng nhu cầu sử dụng Dịch vụ của Khách hàng.

Các trường hợp yêu cầu thu thập Thông tin khác tùy theo nhu cầu thu thập của HBTR.

HBTR sẽ luôn đưa ra tùy chọn về việc quyết định cung cấp hay không cung cấp Thông tin đối với Khách hàng. Trường hợp Khách hàng lựa chọn không cung cấp Thông tin có thể sẽ có một số Dịch vụ, giao dịch không thể thực hiện được hoặc một số giao dịch Khách hàng sẽ được truy cập, thực hiện dưới chế độ ẩn danh (Guest).

HBTR tự thu thập Thông tin

Thu thập Thông tin từ các nguồn của bên thứ ba

HBTR có thể nhận Thông tin về Khách hàng đã công bố công khai trên các website thương mại điện tử của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc nhận Thông tin của Khách hàng từ bên thứ ba khi HBTR tham gia vào các giao dịch có sự chuyển giao Thông tin đó.

Thu thập trong quá trình Khách hàng sử dụng Dịch vụ

Hyundai Bến Tre ( HBTR)  sử dụng các Thông tin của Khách hàng thu thập được để:

 • Thực hiện các biện pháp để hoàn thiện Dịch vụ của HBTR;
 • Thiết lập các chương trình hỗ trợ khách hàng thân thiết hoặc các chương trình xúc tiến thương mại khác;
 •  Xử lý các vấn đề liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ của Khách hàng hoặc giao dịch giữa HBTRvà Khách hàng;
 • Gửi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn;
 • Gửi các Thông tin khuyến mãi hoặc các Thông tin khác cho Khách hàng khi có sự đồng ý trước của Khách hàng.
 • Thông báo về các thông tin tuyển dụng của HBTR nếu Khách hàng đăng kí nhận email thông báo.
 • Đánh giá và phân tích thị trường, khách hàng, Dịch vụ của HBTR
 • Các nội dung khác mà HBTR được phép sử dụng Thông tin không trái với quy định của pháp luật.

Hyundai Bến Tre ( HBTR) chỉ lưu giữ Thông tin về Khách hàng trong thời gian cần thiết cho mục đích mà Thông tin được thu thập hoặc theo yêu cầu của Hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành.

Hyundai Bến Tre ( HBTR) trân trọng mọi ý kiến đóng góp, liên hệ và phản hồi thông tin từ Khách hàng về Dịch vụ của HBTR cũng như chính sách này. Mọi thắc mắc liên quan, Khách hàng vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây:

Công Ty Cổ Phần Hyundai Bến Tre

Dịch vụ khác

 • Chính sách bảo hành
 • Chăm sóc khách hàng
 • Phụ tùng và phụ kiện chính hãng
 • Chương trình dịch vụ