Dự tính chi phí

Giá xe (bao gồm VAT)0 VNĐ

Phí trước bạ (20%)0 VNĐ

Phí Biển Số0 VNĐ

Phí kiểm định340,000 VNĐ

Phí sử dụng đường bộ0 VNĐ

Bảo hiểm TNDS950,000 VNĐ

Tổng chi phí0 VNĐ