Dự tính chi phí

Giá xe (bao gồm VAT)0 VNĐ

Phí trước bạ (10%)0 VNĐ

Phí Biển Số0 VNĐ

Phí kiểm định340,000 VNĐ

Phí sử dụng đường bộ0 VNĐ

Bảo hiểm TNDS/ Năm (Có thể thay đổi theo thực tế)873,400 VNĐ

Tổng chi phí0 VNĐ